Certifikát ODBORNOSTI HDVI

Proč zvyšování odbornosti?
Chceme zvyšovat odbornou úroveň zubních lékařů, protože se domníváme, že vzděláváním kolegů (a budováním konkurence) přispíváme ke zvýšení kompetence a prestiže oboru jako celku. Naplňujeme tím poslání institutu, tak jak jsme si ho vytyčili již v době vzniku HDVI v roce 2010. 

Co pro to děláme?
Od počátku usilujeme o komplexní systém celoživotního vzdělávání. Nechceme jen občas zorganizovat hezkou teoretickou akci. HDVI pořádá od roku 2013 více než 25 vzdělávacích akcí ročně (2015 bylo 41 akcí), které navštíví více než 3000 účastníků. Oslovujeme jako přednášející pouze ty nejlepší odborníky ve svém oboru, kteří v regionu Česka a Slovenska působí a opakovaně zveme i hosty z jiných zemí světa. (seznam přednášejících) Připravujeme teoretické přednášky, praktické kurzy i stáže, akce pro stovky lidí i akce pro 10 lidí.  
Až dosud jsme se však jako většina poskytovatelů v systému celoživotního vzdělávání nezabývali kontrolou nabytých vědomostí. Od roku 2016 nabízíme našim klientům jako další stupeň kvality vzdělávání možnost ukončit ucelený soubor kurzů zkouškou, která prověří, zda absolvent kurzů je schopen v praxi uplanit vědomosti získané během vzdělávacích akcí. 

Proč Certifikát odbornosti HDVI?
Na rozdíl od jiných jednorázových kurzů jsme si v HDVI vytyčili cíl vzdělávat kvalitně a komplexně. Věříme, že je nutné provádět klinickou praxi založenou na důkazech podle moderních protokolů a zásad. Jsme si vědomi trendu zvyšování technologické náročnosti oboru a sami se trvale učíme od těch nejlepších na světě. Participujeme na klinickém výzkumu, abychom přispěli svou vlastní zkušeností k rozvoji oboru. 
Tyto všechny předpoklady se nyní snažíme přenést i našim klientům a formou Certifikátu odbornosti HDVI. Tím, že udělení Certifikátu odbornosti HDVI je podmíněno zkouškou, a tudíž není nárokovatelné pouhým absolvováním kurzů, chceme vlastním odborným kreditem zaštítit odborný kredit absolventů programu. 

Jak to bude fungovat?
Programu certifikace se může zúčastnit každý zubní lékař v ČR (i SR). Zaregistrováním se k určitému Certifikátu odbornosti HDVI se lékař zavazuje v období 36 měsíců absolvovat všechny předepsané teoretické a praktické kurzy. Během přípravy (ne však dříve než po absolvování teoretických kurzů) se může uchazeč přihlásit k jednodenní stáži u garanta oboru, která mu bude poskytnuta zdarma. Po absolvování všech předepsaných kurzů proběhne příslušná zkouška Certifikátu odbornosti HDVI. Ne však dříve než 36 měsíců od promoce uchazeče. Zkouška probíhá za účasti garanta ve vypsaných termínech. Předmětem zkoušky bude prezentace případů a jejich řešení z praxe uchazeče. 
Úspěšným absolventům jsou Certifikáty odbornosti HDVI slavnostně předány během kongresu Dental Summit, Dental Summit Management případně jiné větší teoretické akce HDVI pořádané v blízkém termínu. 
 

Q&A - Otázky a odpovědi


Co když začnu a seznam kurzů se změní?
Seznam kurzů se samozřejmě v určitém rozsahu může měnit. Pro každého platí ty kurzy, které jsou v nabídce v době registrace k odborné certifikaci. Následné změny se vztahují pouze na nově registrované. 

Co když nestihnu všechny předepsané kurzy do 36 měsíců?
Vůbec to nevadí, pokud zůstane skladba kurzů stejná. Protože se ale dá předpokládat, že se skladba kurzů částečně mění, po 36 měsících si již organizátor vymiňuje právo určit pro certifikát jinou skladbu kurzů. 

Musím platit všechny kurzy předem?
Vůbec ne. Kurzy se platí tak, jak se k nim registrujete. Po absolvování všech teoretických kurzů se můžete přihlásit na stáž, která Vám bude poskytnuta zdarma na pracovišti garanta.

Co když jsem byl na kurzu zařazeném v certifikaci loni? Platí mi to?
Samozřejmě ano.  Toto se ovšem nevztahuje na kurzy, kde došlo k zásadní změně programu. Rozhodující je v tomto případě posouzení garanta. Kurzy označené stejným kódem v systému HDVI jsou posuzovány jako ekvivalentní. 

Kurz, který je zařazen ve dvou certifikacích, musím absolvovat dvakrát?
No samozřejmě, že ne. Takový kurz bude automaticky zapsán i ke druhé certifikaci. Dále platí bod výše. 

Odkdy se mohu registrovat k odborné certifikaci?
Registrace k certifikaci je nyní možná. Podmínkou je vytvoření vlastního profilu na webu HDVI. 

Jak dlouho má certifikát platnost?
Certifikát je vydáván s datem ukončení zkouškou. V tuto chvíli žádnou formální platnost nemá. 

 

SEZNAM POVINNÝCH KURZŮ KURZŮ K JEDNOTLIVÝM CERTIFIKACÍM

Existující certifikace HDVI
  1. Praktické zubní lékařství   (garant: MUDr. Daniel Černý)
  2. Záchovná stomatologie a endodoncie   (garant: MUDr. Daniel Černý)
  3. Protetické zubní lékařství   (garant: MUDr. Radek Mounajjed, DDS, PhD.)
Připravujeme další certifikáty…
  1. Zubní technik  (garant: MUDr. Radek Mounajjed, DDS., PhD.)
  2. Dentální hygienistka  (garant: MUDr. Daniel Černý)


Odborný certifikát HDVI - Praktické zubní lékařství

garant: MUDr. Daniel Černý

Teorie
1T.1 RTG diagnostika
1T.2 Pedostomatologie v kostce
1T.3 Základy ortodoncie
2T.Z1 Výplňová terapie I
2T.Z2 Výplňová terapie II
2T.E1 Endodoncie I
3T.F1 Fixní protetika I
3T.F2 Fixní protetika II
3T.S1 Snímatelná protetika I
4T.1 Parodontologie
4T.2 Dentoalveolární chirurgie
Praktické:
1P.1 Praktická rentgenologie
1P.3 Kofferdam snadno a rychle
2P.1 Endodoncie prakticky 1
2P.3 Kompozitní pryskyřice přímo fronta
4P.1 Praktická parodontologie
4P.2 Anestezie a základní chirurgické postupy
Stáž:
4S.1 MUDr. Miguel Cevallos
 

Odborný certifikát HDVI - Záchovná stomatologie a endodoncie

garant: MUDr. Daniel Černý

Teorie: 
1T.1 RTG diagnostika
2T.Z1 Výplňová terapie I
2T.Z2 Výplňová terapie II
2T.E1 Endodoncie I
2T.E2 Endodoncie II
2T.E3 Endodoncie III
Praxe:
1P.1 Praktická rentgenologie
1P.3 Kofferdam snadno a rychle
2P.1 Endodoncie prakticky 1
2P.2 Endodoncie prakticky 2
2P.3 Kompozitní pryskyřice přímo fronta
2P.4 Kompozitní pryskyřice přímo postranní
2P.5 Kompompozitní pryskyřice nepřímou technikou
Staž:
2S.1 MUDr. Daniel Černý
 

Odborný certifikát HDVI - Protetické zubní lékařství

garant: MUDr. Radek Mounajjed, DDS., PhD.

Teorie:
1T.1 RTG diagnostika
3T.F1 Fixní protetika I
3T.F2 Fixní protetika II
3T.F3 Fixní protetika III
3T.F4 Fixní protetika IV
3T.F5 Fixní protetika V
3T.S1 Snímatelná protetika I
3T.S2 Snímatelná protetika II
Praxe:
1P.2_1 Fotografování 1
3P.1 Preparace faseta
3P.2 Preparace korunka - řezáky, špičák
3P.3 Preparace korunka - premolár, molár
3P.4 Diagnostická modelace (Wax-Up)
3P.6 Rekonstrukce mezičelistních vztahů
Stáž:
3S.1 MUDr. Radek Mounajjed, DDS. , PhD.SEZNAM AKTUÁLNĚ existujících pravidelných KURZŮ

OBECNÉ POSTUPY
Teoretické:
1T.1  RTG diagnostika (1 den, Petr Závodský)
1T.2  Pedostomatologie v kostce (2 dny, Katarína Cyprichová)
1T.3  Základy ortodoncie (2 dny, Ivo Marek)
Praktické:
1P.1  Praktická rentgenologie (1 den, Petr Závodský, Bára Kolářová)
12.2_1  Fotografování 1 (1 den, Martin Tomeček)
1P.2_2 Fotografování 2 (1 den, Martin Tomeček)
1P.3  Kofferdam snadno a rychle (1 den, Petr Závodský)


ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE A ENDODONCIE
Teoretické:
2T.Z1-2 Výplňová terapie I-II (2x 1 den, Daniel Černý)
 I - materiály a indikace, skloionomery, obecně kompozita, adhezivní systémy, konzistence, přímá technika kompozita fronta
 II - přímá a nepřímá technika postranní úsek
2T.E1-3 Endodoncie I-III (3x 1 den, Daniel Černý)
 I - diagnostika, morfologie, vitální terapie, trepanační otvor, WL, minimálně invazivní RCT, výplachový protokol, plnění
 II - hodnocení obtížnosti, RCRT, fragmenty nástrojů, perforace kořenového systému, endochirurgie, regenerace pulpy, 
 III - pulpoparo, SCL, margin relocation, preendo, postendo, FRC 
Praktické:
2P.1  Endodoncie prakticky 1 - jednoduché případy (1 den, Daniel Černý)
2P.2  Endodoncie prakticky 2 - komplexní případy (1 den, Daniel Černý)
2P.3  Kompozitní pryskyřice přímo fronta (1 den, Daniel Černý)
2P.4  Kompozitní pryskyřice přímo postranní (1 den, Daniel Černý)
2P.5  Kompozitní pryskyřice nepřímo (1 den, Daniel Černý)
2P.6  Kompozitní pryskyřice nepřímo - laboratorní postup (1 den, Tomáš Ščúrek)
Stáže:
2S.1  MUDr. Daniel Černý
Zkoušky:
2Z.1  Case report


PROTETIKA
Teoretické:
3T.F1-5 Fixní protetika I-V (5x 1 den, Radek Mounajjed, Josef Kunkela)
 I - plánování komplexní léčby, estetická rehabilitace, volba materiálu (RM)
 II - základy, preparace, otisk, fixace korunky, fixace fasety (RM)
III - management měkkých tkání ve fixní protetice, prognóza a komplikace (RM)
 IV - protetická implantologie (RM)
 V - CAD/CAM (JK)
3T.S1-2 Snímatelná protetika I - II (2x 1 den, Radek Mounajjed, Jiří Nožička,)
 I - celkové snímatelné náhrady + hybridní snímatelné náhrady (JN)
 II - skeletové snímatelné náhrady, individualizace celkových náhrad (RM)
Praktické:
3P.1  Preparace faseta (1 den, Radek Mounajjed)
3P.2  Preparace korunka - řezáky, špičák (1 den, Radek Mounajjed)
3P.3  Preparace korunka - premolár, molár (1 den, Radek Mounajjed)
3P.4  Diagnostická modelace (Wax-Up) (1 den, Radek Mounajjed, Jakub Exner)
3P.5  Emax od A do Z (1 den, Jakub Exner)
3P.6  Rekonstrukce mezičelistních vztahů (1 den, Josef Kunkela)
Stáže:
3S.1  MUDr. Radek Mounajjed
Zkoušky:
3Z.1  Case report + praktická


PARODONTOLOGIE A CHIRURGIE
Teoretické:
4T.1  Parodontologie (1 den, Jan Streblov)
4T.2  Dentoalveolární chirurgie (1 den, Miguel Cevallos)
4T.3 Implantologie (1 den, Miguel Cevallos)
Praktické:
4P.1  Praktická parodontologie 1: Ostření kyret a subgingivální ošetření (1 den, Petr Bednář)
4P.2  Anestezie a základní chirurgické postupy (1 den, Miguel Cevallos)
4P.3  Ergonomie práce pro dentální hygienistky (1 den, Barbora Kolářová)
Stáže:
4S.1  Miguel Cevallos